Întruniri

Ședința CNSM din 24 Septembrie 2018

marţi, 25 septembrie 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte precum analiza periodică de recalibrare a amortizoarelor de capital și implementarea recomandărilor care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic prezentate în documentul FMI “Romania: Financial Sector Assessment Program”.

Raport anual 2017

vineri, 29 iunie 2018 | Întruniri, Rapoarte

Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.

Ședința CNSM din 21 Mai 2018

vineri, 25 mai 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCB), provocările potențiale privind programul Prima Casă, menținerea unor dezechilibre structurale cu privire la sănătatea companiilor nefinanciare, proiectul Raportului anual al CNSM pentru anul 2017 și cadrul de ansamblu privind strategia macroprudențială a CNSM.

Ședința CNSM din 26 februarie 2018

miercuri, 28 februarie 2018 | Întruniri

Au fost dezbătute aspecte care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic. De asemenea au fost discutate aspecte referitoare la organizarea și funcționarea CNSM și componența comisiilor tehnice ale CNSM.

Ședința CNSM din 18 decembrie 2017

miercuri, 20 decembrie 2017 | Întruniri

Au fost discutate rezultatele analizelor de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, de implementare a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic și de evaluarea impactului planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit.

Ședința CNSM din 9 octombrie 2017

joi, 12 octombrie 2017 | Întruniri

Au fost adoptate 2 regulamente referitoare la metodologia pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi la regulile de organizare ale CNSM.