Ședința CNSM din data de 23 martie 2023

2023-mar-24 | Întruniri

În data de 23 martie 2023 s-a desfășurat prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Guvernului şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

În cadrul ședinței au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și proiectul Raportului anual al CNSM pentru anul 2022.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în anul 2022, precum și a celor emise în perioada anterioară, care nu au fost finalizate sau care au un termen permanent (ii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre în funcție de aria de competență specifică, având data de referință 31 decembrie 2022 și (iii) rezultatele exercițiului de testare la stres a solvabilității sectorului bancar. Totodată, în cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează problematica expunerilor guvernamentale ale sectorului bancar românesc.

Consiliul general al CNSM a luat notă de ultimele evenimente de pe piața RCA și a recomandat Autorității de Supraveghere Financiară adoptarea de măsuri care să conducă la funcționarea normală a pieței în acest domeniu.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/1/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România. Astfel, ca urmare a unui context încă profund marcat de incertitudini și a faptului că accesul la creditare al debitorilor eligibili nu este influențat negativ de aplicarea amortizorului, nivelurile de lichiditate și profitabilitate ale sectorului bancar plasând România pe primele locuri în Uniunea Europeană, se recomandă Băncii Naționale a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 1 la sută, începând cu data de 23 octombrie 2023. Totodată, se recomandă Băncii Naționale a României continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării.

Pentru a întări reziliența sistemului financiar și capacitatea de recuperare a economiei reale, în contextul unor condiții geopolitice turbulente, se impune asigurarea acumulării adecvate de rezerve de capital de către instituțiile de credit.