Ședința CNSM din data de 18 iunie 2024

2024-iun-18 | Întruniri

În data de 18 iunie 2024 s-a desfășurat cea de a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul întâlnirii au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, (ii) conformarea cu prevederile Ghidului EBA/GL/2023/10 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică, (iii) neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Portugalia și (iv) menținerea statutului de țară terță semnificativă a Republicii Moldova pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) analiza periodică referitoare la recalibrarea amortizorului de capital pentru risc sistemic, (ii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre CNSM în funcție de aria de competență specifică și (iii) modul de finanțare a companiilor și populației.

Consiliul general al CNSM a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/2/2024 privind amortizorul anticiclic de capital. Rata amortizorului se menține la 1 la sută, în condițiile unui climat de risc dominat de incertitudini geopolitice. Nivelurile adecvate ale lichidității și solvabilității sectorului bancar permit menținerea rezervelor de capital și alinierea României la tendința europeană generală de utilizare a instrumentelor macroprudențiale pentru întărirea rezilienței instituțiilor de credit.

De asemenea, membrii Consiliului general au aprobat Recomandarea CNSM nr. R/3/2024 privind conformarea cu prevederile Ghidului EBA/GL/2023/10 de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/14 privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică.

Recomandările și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitatea voturilor exprimate.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr.3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.