Modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM

Situația privind modul de implementare a recomandărilor emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în anul 2021 și a recomandărilor emise în perioada anterioară, care nu au fost finalizate sau care au un termen permanent pentru implementare (versiunea propusă pentru publicare pe website-ul CNSM)

2020 

2019 

2017 – 2018