Modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM

Legea nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar național conferă Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială misiunea de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia (art.1 alin.2 din lege). În vederea implementării la nivel național a măsurilor necesare pentru prevenirea sau diminuarea riscurilor sistemice, în conformitate cu prevederile art. 4 alin.1 lit. a) și lit. b) din Legea nr.12/2017, Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) este împuternicit: a) să emită recomandări și avertizări adresate Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autorități naționale de supraveghere financiară sectorială; b) să emită recomandări adresate Guvernului, în scopul menținerii stabilității financiare.

În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar național, destinatarii recomandărilor sau avertizărilor CNSM pot să adopte măsurile corespunzătoare, inclusiv emiterea de reglementări, în vederea respectării recomandărilor sau, după caz, pot să întreprindă acțiuni în vederea diminuării riscurilor asupra cărora au fost avertizați. Destinatarii trebuie să informeze CNSM cu privire la măsurile adoptate sau, în cazul în care nu au adoptat astfel de măsuri, informarea va cuprinde motivele neadoptării acestora. În acest context, structurile CNSM elaborează periodic analize privind modul de implementare a recomandărilor emise de CNSM, pe baza informațiilor transmise de autoritățile/instituțiile care au calitatea de destinatari ai recomandărilor.