Organizare

CNSM este compus din:

Banca Națională a României. Banca centrală a României. Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. BNR sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
Ministerul Finanțelor. MF se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. FGDB garantează depozitele bancare în caz de insolvență unei instituții de credit. În cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse, FGDB asigură plata compensațiilor. Totodată, FGDB poate prelua funcția de administrator special, administrator temporar, lichidator unic sau acționar la o instituție punte sau la un vehicul de administrare a activelor potrivit legislației privind redresarea și rezoluția instituțiior de credit.

Consiliul general al CNSM este alcătuit din:

  • Mugur Isărescu, Guvernator, Banca Națională a României – Președinte CNSM;
  • Florin Georgescu, Prim-viceguvernator, Banca Națională a României;
  • Leonardo Badea, Viceguvernator, Banca Națională a României;
  • Alexandru PETRESCU, Președinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  • Gabriel Ioan AVRĂMESCU, Prim-vicepreședinte, Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  • Ștefan Daniel ARMEANU, Vicepreședinte – Sectorul Sistemului de Pensii Privat, Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  • Marcel-Ioan Boloș, Ministrul finanțelor, Ministerul Finanțelor;
  • Alin Marius Andrieș, Secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului datoriei publice, Ministerul Finanțelor;
  • Carmen Moraru, Secretar de Stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare, Ministerul Finanțelor.

De asemenea, la şedinţele Consiliului general al CNSM participă, fără drept de vot, Petre Tulin, directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.