Amortizoarele de capital

Amortizorul anticiclic de capital

Amortizorul anticiclic de capital (CCyB – countercyclical capital buffer) este unul dintre instrumentele macroprudențiale introduse de pachetul legislativ CRD IV/CRR și recomandate de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) în vederea reducerii și prevenirii creșterii excesive a creditării și a îndatorării. Transpunerea în legislația națională s-a realizat prin Regulamentul BNR nr. 5/2013, precum și prin Regulamentul CNSM nr. 2/2017.

Instrumentul macroprudențial are ca obiectiv principal îmbunătățirea rezilienței sectorului bancar la posibile șocuri. Decizia de activare a acestui instrument are la bază informația oferită de indicatorul deviația creditului (în sens larg) în PIB de la tendința acestuia pe termen lung (indicator conform recomandării CERS), care poate fi completată cu analiza altor indicatori care surprind riscul unor evoluții nesănătoase ale creditului și îndatorării. Activarea acestui instrument și constituirea rezervei de capital sunt recomandate în perioada de expansiune a creditului, iar eliberarea rezervei de capital în perioada de contracție, cu scopul de a ajuta instituțiile de credit să absoarbă pierderile, prevenind în același timp efectele adverse asupra economiei reale.

În cadrul ședinței din 15 decembrie 2022, CNSM recomandă Băncii Naţionale a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 1 la sută, începând cu data de 23 octombrie 2023.

Data deciziei Data implementării Rata CCyB Recomandare aferentă
14 octombrie 2021 17 octombrie 2022 0,5% Recomandarea CNSM nr. R/7/2021
20 octombrie 2022 23 octombrie 2023 1% Recomandarea CNSM nr. R/4/2022

Indicatori trimestriali și evaluări pentru rata amortizorului anticiclic de capital

Amortizorul de capital aferent altor instituții de importanță sistemică

Amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică (O-SII – other systemically important institutions) are ca principal obiectiv atenuarea vulnerabilităților sistemului financiar intern și ale economiei reale la potențialele șocuri ale instituțiilor de importanță sistemică. Caracterul sistemic al acestor instituții reiese din riscurile pe care le pot propaga din cauza importanței lor (inclusiv din perspectiva posibilității de substituire a serviciilor oferite), complexității (în ceea ce privește activitatea transfrontalieră), gradului de interconectare cu celelalte instituții financiare, precum și percepției conform căreia acestea sunt instituții “prea mari pentru a intra în faliment” („too big to fail”).

În România, amortizorul O-SII a fost implementat începând cu 1 ianuarie 2016, fiind aplicabil în conformitate cu metodologia armonizată cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII).

În contextul intrării în vigoare a CRD V, Banca Naţională a României a dezvoltat o metodologie de calibrare a amortizorului O-SII în funcţie de scorul obţinut de acestea în cadrul primei etape de evaluare (constând în determinarea indicatorilor obligatorii recomandaţi de Autoritatea Bancară Europeană) pentru anul 2022.

Interval

(Bucket)

Rata amortizorului
0 – 274 0%
275 – 500 0.5%
501 – 1000 1%
1001 – 1500 1.5%
1501 – 2000 2%
2001 – 2500 2.5%
≥ 2501 3%

 

Conform noii metodologii de calibrare implementate, nivelul amortizorului O-SII aplicabil începând cu 1 ianuarie 2023 instituțiilor de credit identificate ca având caracter sistemic se regăsește mai jos:

Banca Scorul obținut Rata amortizor O-SII
Banca Transilvania S.A. 1616 2%
UniCredit Bank S.A. 1290 1,5%
Banca Comercială Română S.A. 1253 1,5%
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1165 1,5%
Raiffeisen Bank S.A. 907 1%
OTP Bank Romania S.A. 458 0,5%
CEC Bank S.A. 433 0,5%
Alpha Bank Romania S.A. 351 0,5%
EXIMBANK S.A. 289 0,5%

 

Amortizorul de capital pentru riscul sistemic

Principalul obiectiv al amortizorului de capital pentru riscul sistemic (SyRB – systemic risk buffer) este de a preveni și a diminua riscul sistemic structural sau macroprudențial ce ar putea avea consecințe negative la nivelul sistemului financiar și al economiei reale.

Conform Recomandării CNSM nr. 7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, implementată prin Ordinul BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, Banca Națională a României reevaluează semestrial nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic în funcție de valorile medii pe 12 luni (4 trimestre în cazul instituțiilor cu raportări consolidate) ale ratei creditelor neperformante (valoarea de referință este de 5%) și a gradului de acoperire cu provizioane (valoarea de referință este de 55%).