Raport Anual 2020

Anul 2020 a fost marcat de apariția pandemiei COVID-19 care a modificat major riscurile pe termen scurt la adresa stabilității financiare și a accentuat unele dintre vulnerabilitățile existente la nivelul economiei globale. Răspunsul autorităților a fost unul prompt, fiind luate încă din prima parte a anului măsuri importante de susținere a economiei, printre care se numără și cele privind cadrul politicii macroprudențiale.

Cadru juridic

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

Cooperare interinstituțională

CNSM este o entitate fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului (Ministerului Finanțelor Publice), precum și ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.