Raport Anual 2023

Tabloul economic al anului 2023 a fost dominat de o serie de teme majore care se întrepătrund și se influențează reciproc, precum tensiunile geopolitice, temperarea inflației la nivel global și fragilitatea revenirii economice post-pandemice. Evoluția războiului din Ucraina a rămas profund impredictibilă iar suprapunerea cu situația foarte complicată din Orientul Mijlociu îndeamnă în continuare la o conduită prudentă din partea decidenților de politici economice, într-un scenariu potențial de materializare a riscurilor pe termen scurt sau mediu. În acest context macro-financiar incert, condițiile care favorizează normalizarea climatului economic internațional par să se contureze începând cu anul 2023.

Cadru juridic

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

Cooperare interinstituțională

CNSM este o entitate fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului (Ministerului Finanțelor Publice), precum și ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.