Raport Anual 2022

Anul 2022 a fost marcat, pe de o parte, de redresarea generală după pandemia COVID-19 și, pe de altă parte, de efectele războiului declanșat de Rusia asupra Ucrainei, conflict care a generat cea mai importantă criză umanitară după al Doilea Război Mondial. Astfel, la nivel global, perspectivele principalelor riscuri s-au înrăutățit, redresarea economică fiind reevaluată a se realiza într-un ritm mai redus comparativ cu așteptările inițiale.

Cadru juridic

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

Cooperare interinstituțională

CNSM este o entitate fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului (Ministerului Finanțelor Publice), precum și ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.