Raport Anual 2021

Anul 2021 a consemnat intrarea într-o nouă paradigmă, cea a normalizării politicii macroprudențiale, pe fondul depășirii șocului inițial generat de pandemia COVID-19 și în vederea prevenirii acumulării de riscuri sistemice. Pe plan național, conduita prudentă a politicii macroprudențiale s-a concretizat prin creșterea cerințelor de capital anticiclice, având în vedere nivelul înalt al indicatorilor de lichiditate și profitabilitate ai sectorului bancar care permit conservarea capitalului, fără a crea constrângeri în privința activității de creditare și a afecta accesul la creditare al debitorilor eligibili.

Cadru juridic

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

Cooperare interinstituțională

CNSM este o entitate fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului (Ministerului Finanțelor Publice), precum și ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.