Ședința CNSM din data de 28 martie 2024

2024-mar-28 | Întruniri

În data de 28 martie 2024 s-a desfășurat prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul întâlnirii au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și (ii) proiectul Raportului anual al CNSM pentru anul 2023.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în anul 2023, precum și a celor emise în perioada anterioară; (ii) calendarul pentru adoptarea măsurilor la nivel național în vederea punerii în aplicare a recomandărilor CERS; (iii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre în funcție de aria de competență specifică; (iv) riscurile generate de piața imobiliară comercială; (v) modul de finanțare a companiilor și a populației și (vi) conformarea instituțiilor de credit cu cerința de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) la data de referință 1 ianuarie 2024 (data finalizării perioadei de tranziție prevăzută de cadrul european), care va trebui îndeplinită în continuare pe baze permanente.

Consiliul general al CNSM a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/1/2024 privind amortizorul anticiclic de capital. Se menține, astfel, rata amortizorului la nivelul de 1 la sută, pentru a gestiona adecvat riscurile sistemice de natură ciclică, inclusiv pe fondul incertitudinilor geopolitice regionale sau globale. Decizia este în continuare oportună în contextul în care nivelurile lichidității și solvabilității sectorului bancar sunt adecvate, iar profitabilitatea permite menținerea rezervelor de capital. Direcția de acțiune este congruentă cu tendința europeană în domeniul macroprudențial, fiind utilizate proactiv instrumentele aflate la dispoziția autorităților pentru întărirea rezilienței instituțiilor de credit, inclusiv prin aplicarea, într-o manieră prospectivă, a unei rate pozitive a amortizorului anticiclic de capital.

Recomandarea și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitatea voturilor exprimate.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.