Întruniri

The NCMO meeting of 20 October 2022

vineri, 21 octombrie 2022 | Întruniri

The third meeting of this year of the General Board of the National Committee for Macroprudential Oversight (NCMO) was held on 20 October 2022.

Avertismentul Comitetului European pentru risc sistemic privind vulnerabilitățile din sistemul financiar al Uniunii (CERS/2022/7)

joi, 22 septembrie 2022 | Întruniri

CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)[i] , în special Anexa IX la acesta, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii […]

Ședința CNSM din data de 28 iunie 2022

miercuri, 29 iunie 2022 | Întruniri

În data de 28 iunie 2022 s-a desfășurat a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

Ședința CNSM din 31 martie 2022

vineri, 1 aprilie 2022 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și proiectul Raportului anual al CNSM aferent anului 2021

Ședința CNSM din 15 decembrie 2021

vineri, 17 decembrie 2021 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic.

Ședința CNSM din 14 octombrie 2021

vineri, 15 octombrie 2021 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analizele periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCyB) și a amortizoarelor de capital structurale: amortizorul de capital pentru instituțiile de importanță sistemică (amortizorul O-SII) și amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB)