Întruniri

Ședința CNSM din 20 octombrie 2022

vineri, 21 octombrie 2022 | Întruniri

În data de 20 octombrie 2022 s-a desfășurat a treia ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

Avertismentul Comitetului European pentru risc sistemic privind vulnerabilitățile din sistemul financiar al Uniunii (CERS/2022/7)

joi, 22 septembrie 2022 | Întruniri

  CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European (SEE)[i] , în special Anexa IX la acesta, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul […]

Ședința CNSM din data de 28 iunie 2022

miercuri, 29 iunie 2022 | Întruniri

În data de 28 iunie 2022 s-a desfășurat a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

Ședința CNSM din 31 martie 2022

vineri, 1 aprilie 2022 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și proiectul Raportului anual al CNSM aferent anului 2021

Ședința CNSM din 15 decembrie 2021

vineri, 17 decembrie 2021 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic.

Ședința CNSM din 14 octombrie 2021

vineri, 15 octombrie 2021 | Întruniri

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analizele periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCyB) și a amortizoarelor de capital structurale: amortizorul de capital pentru instituțiile de importanță sistemică (amortizorul O-SII) și amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB)