Ședința CNSM din data de 14 decembrie 2023

2023-dec-15 | Întruniri

În data de 14 decembrie 2023 s-a desfășurat cea de-a patra ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul întâlnirii au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și (ii) neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) evaluarea cadrului de implementare a amortizoarelor de capital în România; (ii) rezultatele exercițiului macroprudențial de testare la stres a solvabilității sectorului bancar; (iii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre în funcție de aria de competență specifică; (iv) rezultatele chestionarului pentru evaluarea tendințelor și a gradului de pregătire privind schimbările climatice în rândul instituțiilor financiare și (v) calendarul recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic care au termene de implementare în perioada următoare, pentru care autoritățile naționale trebuie să adopte măsuri de punere în aplicare.

Consiliul general al CNSM a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/5/2023 privind amortizorul anticiclic de capital. Rata amortizorului macroprudențial este menținută la 1 la sută, în contextul în care valorile lichidității și solvabilității sectorului bancar sunt adecvate, iar profitabilitatea permite întărirea rezervelor de capital. Nivelul ridicat al incertitudinilor pe plan global îndeamnă la prudență.

Membrii CNSM au decis neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia, având în vedere expunerile eligibile nesemnificative ale sectorului bancar românesc față de acest stat.
Recomandarea și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitatea voturilor exprimate.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.