Atribuții

În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental, CNSM are următoarele atribuţii:

 1. identificarea, colectarea şi analiza informaţiilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental;
 2. identificarea, monitorizarea şi evaluarea riscurilor sistemice;
 3. identificarea instituţiilor şi structurilor sistemului financiar care sunt relevante din punct de vedere sistemic;
 4. elaborarea strategiei privind politica macroprudenţială în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental;
 5. emiterea de recomandări şi avertizări în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice la adresa stabilităţii sistemului financiar naţional;
 6. emiterea de recomandări şi, după caz, avertizări pentru asigurarea implementării recomandărilor Comitetului european pentru risc sistemic sau, după caz, emiterea de recomandări şi avertizări necesare ca urmare a avertismentelor Comitetului european pentru risc sistemic, emise în baza atribuţiilor conferite acestuia prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010;
 7. monitorizarea implementării recomandărilor emise de Comitet şi a măsurilor adoptate la nivel naţional, ca urmare a recomandărilor şi avertizărilor emise de Comitet;
 8. stabilirea, reevaluarea periodică şi urmărirea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudenţiale;
 9. stabilirea, la nivel naţional, a instrumentelor macroprudenţiale şi reevaluarea periodică a acestora, precum şi recunoaşterea instrumentelor macroprudenţiale stabilite de autorităţile din alte state membre;
 10. emiterea de opinii consultative în domeniul său de competenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 11. emiterea de recomandări pentru asigurarea punerii în aplicare la nivel naţional a regulamentelor, deciziilor, recomandărilor, orientărilor, ghidurilor emise în domeniul supravegherii macroprudenţiale, adoptate la nivelul Uniunii Europene.