Ședința CNSM din data de 20 iunie 2023

2023-iun-22 | Întruniri

În data de 20 iunie 2023 s-a desfășurat cea de-a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, (ii) desemnarea Republicii Moldova drept țară terță semnificativă pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, (iii) neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de Norvegia, prevăzute de Recomandarea CERS/2023/1, (iv) analiza efectelor transfrontaliere ale măsurilor macroprudențiale, în contextul transmiterii raportului de conformitate cu Recomandarea CERS/2015/2, precum și (v) modalitatea de implementare la nivel național a Recomandării CERS/2021/17 privind un cadru paneuropean de coordonare sistemică a incidentelor cibernetice (EU-SCICF) pentru autoritățile relevante.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) analiza periodică referitoare la instrumentul macroprudențial amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB); (ii) evoluția pieței imobiliare comerciale din România și publicarea Recomandării CERS/2022/9 din 1 decembrie 2022 emisă în contextul vulnerabilităților identificate în Spațiul Economic European dinspre sectorul imobiliar comercial, (iii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre în funcție de aria de competență specifică, având ca dată de referință 31 martie 2023, (iv) evaluarea companiilor competitive cu capital autohton din România din sectoare strategice, identificate pe baza analizelor precedente ale grupurilor de lucru CNSM și (v) rezultatele exercițiului de testare la stres a fondurilor de pensii private din România.

Cu unanimitate de voturi exprimate, a fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/2/2023 privind amortizorul anticiclic de capital în România prin care se recomandă Băncii Naționale a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 1 la sută, începând cu data de 23 octombrie 2023. Principalele argumente care au stat la baza deciziei se referă la conjunctura internațională încă profund marcată de incertitudini, menținerea dezechilibrelor interne, precum și la faptul că accesul la creditare al debitorilor eligibili nu este influențat negativ de aplicarea amortizorului, ritmul anual de creștere al creditării menținându-se pozitiv, deși a fost observată o ușoară temperare a acestuia, în timp ce nivelurile de lichiditate și profitabilitate ale sectorului bancar au rămas consistente. Pentru a întări reziliența sistemului financiar și capacitatea de recuperare a economiei reale, în contextul unor condiții geopolitice turbulente, se impune asigurarea acumulării adecvate de rezerve de capital de către instituțiile de credit. Se recomandă Băncii Naționale a României continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării, ca urmare a multiplelor surse de incertitudine la nivel internațional și regional.

Totodată, în cadrul ședinței CNSM, s-a emis decizia referitoare la dezvoltarea cadrului de colaborare prevăzut de Recomandarea CERS/2021/17 privind un cadru paneuropean de coordonare sistemică a incidentelor cibernetice (EU-SCICF) pentru autoritățile relevante. În scopul aplicării prevederilor Recomandării CERS/2021/17, CNSM a decis înființarea în cadrul Comisiei tehnice privind riscul sistemic, a unui grup de lucru interinstituțional, ca structură permanentă, care va facilita dezvoltarea cadrului de colaborare între instituțiile relevante la nivel național și european. Grupul de lucru va fi format din reprezentanți ai autorităților având responsabilități în materie, respectiv: Banca Națională a României, care își asumă calitatea de punct principal de contact în sensul Recomandării B din Recomandarea CERS/2021/17, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Guvernul României și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, instituție aflată în subordinea Guvernului.

Membrii Consiliului general al CNSM au decis, de asemenea, cu unanimitate de voturi exprimate, desemnarea Republicii Moldova drept țară terță semnificativă pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, precum și neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de Norvegia.

 

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Guvernului şi Autorităţii de Supraveghere Financiară. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.