Ședința CNSM din data de 19 octombrie 2023

2023-oct-19 | Întruniri

În data de 19 octombrie 2023 s-a desfășurat a treia ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul întâlnirii au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital; (ii) analiza periodică de recalibrare a amortizorului de capital pentru instituțiile de importanță sistemică, precum și (iii) neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de Suedia, prevăzute de Recomandarea CERS/2023/4.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) analiza periodică referitoare la instrumentul macroprudențial amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB); (ii) impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală; (iii) riscurile sistemice la adresa stabilității financiare identificate de autoritățile membre în funcție de aria de competență specifică, având ca dată de referință 30 iunie 2023, precum și (iv) analiza implicațiilor introducerii unei taxe suplimentare asupra băncilor din România.

Consiliul general al CNSM a aprobat Recomandarea CNSM nr. R/3/2023 privind amortizorul anticiclic de capital. Rata aplicabilă pentru amortizorul macroprudențial menționat va fi de 1 la sută începând cu 23 octombrie 2023. Indicatorii de lichiditate și profitabilitate ai sectorului bancar din România permit consolidarea politicii macroprudențiale fără a fi influențată negativ oferta de creditare pentru debitorii eligibili. Profitabilitatea sectorului bancar a continuat tendința de consolidare, iar o parte dintre aceste profituri pot fi alocate de instituțiile de credit în scopuri prudențiale prin întărirea rezervelor de capital – în linie cu practica și recomandările europene. Menținerea nivelului adecvat al politicii macroprudențiale la nivel național constituie, de astfel, o măsură preventivă necesară în contextul gradului ridicat de incertitudine existent la nivel global.

A fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/4/2023 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România, prin care se recomandă Băncii Naționale a României să implementeze începând cu data de 1 ianuarie 2024, la cel mai înalt nivel de consolidare, un amortizor de capital pentru alte instituții de importanță sistemică (O-SII) aplicabil băncilor identificate ca având un caracter sistemic în conformitate cu Metodologia de identificare a băncilor sistemice şi de calibrare a amortizorului O-SII, pe baza datelor raportate pentru data de referință 31.12.2022. Această măsură face obiectul notificării prealabile către Comitetul european pentru risc sistemic. Recomandarea CNSM, precum și rata amortizorului aplicabil fiecărei bănci sistemice urmează a fi publicate pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2023.

De asemenea, membrii CNSM au decis neaplicarea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de Suedia, având în vedere expunerile eligibile nesemnificative ale sectorului bancar românesc față de acest stat.

Recomandările și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitatea voturilor exprimate.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.