Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale

În ședința din data de 21 mai 2018, Consiliul general al CNSM a aprobat Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială (Anexa nr.1). Documentul stabilește (i) obiectivul final al politicii macroprudențiale, (ii) obiectivele intermediare urmărite în vederea realizării obiectivului final al politicii macroprudențiale, (iii) principiile avute în vedere la elaborarea strategiei macroprudențiale, (iv) instrumentele necesare pentru atingerea în mod eficace şi eficient a obiectivelor intermediare ale politicii macroprudențiale, aflate în aria de competenţă a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială, (v) etapele procesului de adoptare a deciziilor de politică macroprudențială, (vi) modalitatea de comunicare a deciziilor de politică macroprudențială, (vii) cooperarea cu alte instituții europene și internaționale.

Totodată, Consiliul general al CNSM a emis Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială, prin care s-a recomandat Băncii Naţionale a României şi Autorității de Supraveghere Financiară să implementeze, după caz, instrumentele macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială (conform anexei 1a). De asemenea, Consiliul general al CNSM a recomandat Guvernului să susţină politica macroprudenţială a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială, în vederea menţinerii stabilităţii financiare.