Cadru juridic

Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional

Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital