Ședința CNSM din 3 iunie 2021

2021-iun-07 | Întruniri

În data de 3 iunie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, cea de a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice, precum și analiza grupului de lucru privind sprijinirea finanțării verzi.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național, (ii) rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic și (iii) implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum și ale schemelor de garanții publice și ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Ședința s-a încheiat prin aprobarea, cu unanimitate de voturi, a următoarelor măsuri:

Recomandarea CNSM nr. R/4/2021 privind amortizorul anticiclic de capitalAvând în vederea persistenței incertitudinilor privind evoluția economică și în contextul în care la nivelul Uniunii Europene mai multe state membre au adoptat măsuri de relaxare a politicii macroprudențiale, se recomandă ca Banca Națională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial.

 

Recomandarea CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare al Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice Ca urmare a recomandării CERS, se recomandă autorităților competente, respectiv Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, să solicite, în măsura permisă de lege, tuturor entităților juridice aflate în sfera lor de competență de supraveghere și implicate în tranzacții financiare, deținerea unui cod de identificare al entității juridice (cod LEI). Totodată, se recomandă autorităților competente menținerea sau introducerea codurilor LEI în cadrul raportărilor financiare și a informațiilor publicate. LEI reprezintă identificatorul entității juridice (Legal Entity Identifier) și constă într-un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare plus datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare.

 

Recomandarea CNSM nr. R/6/2021 referitoare la analiza grupului de lucru privind sprijinirea finanțării verzi –  Miza schimbărilor climatice este ridicată pentru economia și sistemul financiar din România, atât din perspectiva oportunităților, cât și a costurilor în cazul în care această tranziție ar fi întârziată. Cu toate acestea, o tranziție către economia verde trebuie să aibă un caracter ordonat, existând altfel riscul unor efecte disruptive considerabile, dată fiind ponderea și importanța sectoarelor carbon-intensive în economie în prezent.  În acest sens, au fost adoptate 16 propuneri de recomandări, adresate Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară și Guvernului, grupate în trei categorii de măsuri, respectiv: (i) creșterea sustenabilă a finanțării proiectelor verzi, (ii) sprijinirea schimburilor structurale în economie în direcția generării de valoare adăugată superioară și (iii) îmbunătățirea transparenței și a gradului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice în economie și sistemul financiar.

 

În plus, Consiliul general al CNSM a decis emiterea Deciziei CNSM nr. D/4/2021 privind neaplicarea prin reciprocitatea voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de Luxemburg și NorvegiaȚinând cont că expunerile eligibile ale sectorului bancar românesc față de Luxemburg și Norvegia sunt nesemnificative, măsurile adoptate de aceste două state nu sunt aplicate la nivel național. Cu toate acestea, expunerile vizate vor continua să fie monitorizate periodic de Banca Națională a României.

Totodată, a fost emisă Decizia CNSM nr. D/5/2021 privind evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital. Conform datelor disponibile la finalul anului 2020, nu au fost identificate țări terțe semnificative din perspectiva recunoașterii și stabilirii ratelor amortizoarelor anticiclice de capital la nivel național.

A fost emisă, de asemenea, Decizia CNSM nr. D/6/2021 referitoare la proiectul Procedurii CNSM nr.1/2021 privind modalitatea de preluare la nivel național a prevederilor ghidurilor emise de Autoritatea Bancară Europeană care sunt adresate Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială – Procedura CNSM se referă la identificarea, analiza, adoptarea și notificarea deciziei de conformare/neconformare, precum și la punerea în aplicare a ghidurilor emise de ABE adresate CNSM.

 

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.