Întruniri

Ședința CNSM din 18 Februarie 2019

luni, 18 februarie 2019 | Întruniri

au fost prezentate concluziile referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (OUG 114/2018)

Comunicat de presă

luni, 4 februarie 2019 | Întruniri

Decizia membrilor Consiliului privind crearea unui grup de lucru al Comitetului Tehnic al CNSM

Ședința CNSM din 17 Decembrie 2018

miercuri, 19 decembrie 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, oportunitatea aplicării prin reciprocitate a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia, impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală...

Ședința CNSM din 24 Septembrie 2018

marţi, 25 septembrie 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte precum analiza periodică de recalibrare a amortizoarelor de capital și implementarea recomandărilor care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic prezentate în documentul FMI “Romania: Financial Sector Assessment Program”.

Raport anual 2017

vineri, 29 iunie 2018 | Întruniri, Rapoarte

Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.

Ședința CNSM din 21 Mai 2018

vineri, 25 mai 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCB), provocările potențiale privind programul Prima Casă, menținerea unor dezechilibre structurale cu privire la sănătatea companiilor nefinanciare, proiectul Raportului anual al CNSM pentru anul 2017 și cadrul de ansamblu privind strategia macroprudențială a CNSM.