Întruniri

Raport anual 2018

vineri, 5 iulie 2019 | General, Întruniri

Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.

Ședința CNSM din 6 iunie 2019

joi, 6 iunie 2019 | Întruniri

Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 6 iunie 2019, pentru a treia oară în acest an. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, (ii) proiectul Raportului anual al Comitetului Național pentru Supravegherea […]

Ședința CNSM din 18 Februarie 2019

luni, 18 februarie 2019 | Întruniri

au fost prezentate concluziile referitoare la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (OUG 114/2018)

Comunicat de presă

luni, 4 februarie 2019 | Întruniri

Decizia membrilor Consiliului privind crearea unui grup de lucru al Comitetului Tehnic al CNSM

Ședința CNSM din 17 Decembrie 2018

miercuri, 19 decembrie 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, oportunitatea aplicării prin reciprocitate a măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia, impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală...

Ședința CNSM din 24 Septembrie 2018

marţi, 25 septembrie 2018 | Întruniri

au fost discutate aspecte precum analiza periodică de recalibrare a amortizoarelor de capital și implementarea recomandărilor care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic prezentate în documentul FMI “Romania: Financial Sector Assessment Program”.