Ședința CNSM din 18 decembrie 2020

2020-dec-21 | Întruniri

În data de 18 decembrie 2020 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, cea de-a patra ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) caracteristicile, modul de implementare și implicațiile asupra stabilității financiare ale măsurilor adoptate cu scopul de a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19, (ii) impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de creditare către economia reală, (iii) rezultatele exercițiului de testare la stres a solvabilității sectorului bancar și (iv) riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național.

Cu această ocazie, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/9/2020 privind amortizorul anticiclic de capital. Date fiind incertitudinile privind evoluția viitoare a economiei și a dinamicii observată în cazul activității de creditare, atât la nivel agregat, cât și sectorial, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută. Decizia de menținere a amortizorului CCyB la nivelul de zero la sută se înscrie în direcția măsurilor de natură fiscală, monetară și de supraveghere micro și macroprudențială adoptate la nivel național și european pentru a asigura menținerea unei baze solide de capital și de lichiditate pentru sectorul bancar în scopul sprijinirii economiei reale.

În plus, pe ordinea de zi a Consiliului general al CNSM s-a aflat și aprobarea transmiterii către Comitetul European pentru Riscul Sistemic (CERS) a notificărilor referitoare la implementarea unor recomandări precum: (i) Recomandarea CERS/2015/1 privind recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile față de țări terțe, (ii) Recomandarea CERS/2019/18 privind colectarea și schimbul de informații în scopuri macroprudențiale cu privire la sucursalele instituțiilor de credit care au sediul principal într-un alt stat membru sau într-o țară terță, (iii) Recomandarea CERS/2019/3 de modificare a Recomandării CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile și (iv) Recomandarea CERS/2020/8 referitoare la monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale măsurilor privind moratoriile pentru credite, schemele publice de garantare a creditelor și alte măsuri de natură fiscală luate pentru a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19.

În cadrul ședinței, Consiliul general al CNSM a aprobat, totodată, Regulamentul CNSM nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, având în vedere necesitatea de a se armoniza cadrul național de reglementare cu prevederile Directivei (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului (CRD V). Regulamentul CNSM nr. 1/2020 va fi publicat pe website-ul CNSM.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.