Ședința CNSM din 15 decembrie 2021

2021-dec-17 | Întruniri

În data de 15 decembrie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, cea de a patra ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) evaluarea instrumentelor macroprudențiale de la activarea acestora în legislația națională și până în prezent, (ii) impactul riscului de rata dobânzii asupra portofoliului de titluri de stat deținut de sectorul bancar și asupra activelor și pasivelor bancare sensibile la rata dobânzii, (iii) riscurile sistemice identificate în cadrul sistemului financiar național, (iv) implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum și ale schemelor de garanții publice și ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19 și (v) implementarea Recomandării CERS de modificare a recomandării CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile (CERS/2019/3).

Cu această ocazie, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/9/2021 privind amortizorul anticiclic de capital – Ca urmare a continuării tendinței de accelerare a activității de creditare, în vreme ce evoluțiile recente nu indică o ameliorare a tensiunilor la nivelul echilibrelor macroeconomice, se recomandă ca Banca Națională a României să mențină măsura privind majorarea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022 și să continue monitorizarea evoluției situației economice și a creditării, într-un context încă marcat de incertitudini.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a decis înființarea unui grup de lucru având ca mandat sprijinirea intermedierii financiare.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.