Ședința CNSM din 14 octombrie 2021

2021-oct-15 | Întruniri

În data de 14 octombrie 2021 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, cea de a treia ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).
În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analizele periodice de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCyB) și a amortizoarelor de capital structurale: amortizorul de capital pentru instituțiile de importanță sistemică (amortizorul O-SII) și amortizorul de capital pentru riscul sistemic (SyRB).

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) retragerea autorizației societății City Insurance SA, (ii) riscurile sistemice identificate în cadrul sistemului financiar național, (iii) impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală și (iv) implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum și ale schemelor de garanții publice și ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Cu această ocazie, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi:

Recomandarea CNSM nr. R/7/2021 privind amortizorul anticiclic de capital – Ca urmare a accelerării dinamicii recente a creditului neguvernamental, înregistrată pe fondul depășirii contracției economice severe suferite în contextul declanșării pandemiei, și a persistenței tensiunilor la nivelul echilibrelor macroeconomice, se recomandă Băncii Naţionale a României să majoreze rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, de la 0 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022.

În Uniunea Europeană se observă o tendință de normalizare a politicii macroprudențiale, după ce o serie de state membre au anunțat majorarea ratelor amortizorului anticiclic de capital, în vreme ce a fost adoptată renunțarea la restricțiile privind distribuirea dividendelor.

Valorile ridicate, peste media europeană, ale rezervelor voluntare de capital constituite de sectorul bancar și ale indicatorilor de lichiditate permit conservarea capitalului, fără a influența oferta de creditare, în contextul înregistrării unei profitabilități robuste în ultimii ani. Având în vedere menținerea unor incertitudini încă ridicate cu privire la evoluțiile macroeconomice pe plan național și internațional, se recomandă Băncii Naționale a României continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării. Aplicarea măsurii începând cu ultimul trimestru al anului viitor oferă CNSM flexibilitatea și oportunitatea de revizuire a acesteia, în funcție de condițiile macroeconomice și evoluția activității de creditare.

Recomandarea CNSM nr. R/8/2021 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România – prin care se recomandă Băncii Naționale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pe bază individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituții de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021. În cadrul acesteia se propune o nouă metodologie de calibrare a amortizorului O-SII, ce are în vedere scorurile obţinute de băncile sistemice în prima etapă de evaluare constând în determinarea indicatorilor obligatorii recomandaţi de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), utilizând șase intervale de valoare având o dimensiune egală cu 500 puncte de bază (metoda de calibrare de tip bucketing). Rata amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicată pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2021.

Consiliul general al CNSM a decis neprelungirea perioadei de aplicare a Recomandării CNSM nr. R/2/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricțiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19. Luând în considerare nivelul consistent al rezervelor de capital și perspectivele operațiunilor de distribuire de dividende în cazul instituțiilor de credit din România, este considerată oportună o revenire la o abordare de tip microprudențial în ceea ce privește evaluarea adecvării capitalului și a planurilor de distribuire de dividende. O astfel de abordare este susținută și de faptul că numărul instituțiilor de credit vizate este unul redus, iar diferențele existente în situația financiară și prudențială a băncilor sunt importante, astfel încât o abordare de tip microprudențial ar putea fi mai eficientă în contextul actual. Este de menționat că, Banca Centrală Europeană a anunțat, în luna iulie 2021, faptul că a decis să nu extindă după data de 30 septembrie 2021 recomandarea referitoare la restricțiile privind distribuirea de dividende. Această decizie a fost adoptată ulterior publicării în data de 30 iunie 2021 a rezultatelor exercițiului de testare la stres, din care a reieșit că sectorul bancar european are rezerve suficiente de capital pentru a face față unor șocuri adverse. De asemenea, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) a adoptat o poziție similară și a decis neprelungirea termenului de aplicare a Recomandării CERS/2020/15 în ședința Consiliului general al CERS din 23 septembrie 2021.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.