Ședința CNSM din 14 octombrie 2020

2020-oct-15 | Întruniri

În data de 14 octombrie 2020 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, a treia ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și (ii) modul de implementare al amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică în cursul anului 2021.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic, (ii) implementarea

Recomandării CERS/2020/8 referitoare la monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale măsurilor privind moratoriile pentru credite, schemele publice de garantare a creditelor și alte măsuri de natură fiscală luate pentru a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19, (iii) riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național, (iv) măsurile implementate de Banca Națională a României (BNR) în contextul pandemiei COVID-19 și (v) perspectiva riscurilor în viziunea CERS și propunerile de politici recomandate.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, următoarele măsuri de politică macroprudențială:

  1. Recomandarea CNSM nr. R/7/2020 privind amortizorul anticiclic de capital – Ținând cont că nivelul îndatorării totale continuă să se mențină sub pragul de semnal, precum și de incertitudinile cu privire la evoluțiile economico-financiare la nivel național și internațional generate de răspândirea infecțiilor COVID-19, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută. De asemenea, se recomandă BNR continuarea monitorizării evoluției situației economice și a creditării la nivel agregat și sectorial, cu urmărirea atentă a impactului pandemiei COVID-19 asupra finanțării populației și companiilor de către instituțiile de credit.
  2. Recomandarea CNSM nr. R/8/2020 privind modul de implementare în cursul anului 2021 a amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII) – În conformitate cu prevederile legale naționale și utilizând metodologia armonizată cu Ghidul Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII), se recomandă Băncii Naționale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2021, pe baza individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituții de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2019. Nivelul amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicat pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2020, conform reglementărilor europene și naționale aplicabile.

În plus, Consiliul general al CNSM a decis înființarea unui grup de lucru având ca mandat identificarea unor posibile soluții pentru sprijinirea finanțării verzi (green finance).

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.