Ședința CNSM din 26 februarie 2018

2018-feb-28 | Întruniri

Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 26 februarie 2018. În cadrul ședinței au fost dezbătute aspecte care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic.

Totodată, în cadrul ședinței CNSM au fost discutate, potrivit atribuțiilor legale, aspecte referitoare la organizarea și funcționarea CNSM și componența comisiilor tehnice ale CNSM, respectiv Comisia tehnică privind riscul sistemic și Comisia tehnică privind gestiunea crizelor financiare.

Următoarea ședință este planificată a avea loc în luna aprilie 2018.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.