Organizare

CNSM este compus din:

Banca Națională a României. Banca centrală a României. Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. BNR sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independență, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).
Ministerul Finanțelor. MFP se organizează şi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. FGDB garantează depozitele bancare în caz de insolvență unei instituții de credit. În cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse, FGDB asigură plata compensațiilor. Totodată, FGDB poate prelua funcția de administrator special, administrator temporar, lichidator unic sau acționar la o instituție punte sau la un vehicul de administrare a activelor potrivit legislației privind redresarea și rezoluția instituțiior de credit.

Consiliul general al CNSM este alcătuit din:

  • Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României – Președintele CNSM;
  • Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României;
  • Leonardo Badea, Viceguvernator al Băncii Naționale a României, coordonator al activității de stabilitate financiară;
  • Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară;
  • Elena Doina Dascălu, Prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară;
  • Cristian Roșu, Vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară;
  • Florin Cîţu, Ministrul Ministerului Finanțelor Publice;
  • Sebastian-Ioan Burduja, Secretar de stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare, Ministerul Finanțelor Publice;
  • vacant, Secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei și datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice.

De asemenea, Directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, Petre Tulin, participă la ședințele Consiliului general, fără drept de vot.