Politică macroprudențială4

Având în vedere evoluțiile din piață, CNSM emite proactiv și reactiv recomandări privind amortizorul anticiclic de capital, sănătatea financiară a firmelor sau gradul de supraîndatorare.

Cadru juridic

Obiectivul fundamental al CNSM este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.

Cooperare interinstituțională

CNSM este o entitate fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului (Ministerului Finanțelor Publice), precum și ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.