Ședința CNSM din 31 martie 2022

2022-apr-01 | Întruniri

În data de 31 martie 2022 s-a desfășurat, prin procedură scrisă, prima ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).

În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital (CCyB) și proiectul Raportului anual al CNSM aferent anului 2021.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la: (i) posibilele implicații ale conflictului dintre Rusia și Ucraina asupra sectorului bancar românesc, (ii) riscurile sistemice identificate în cadrul sistemului financiar național, (iii) implementarea Recomandării CERS/2020/8 privind monitorizarea implicațiilor asupra stabilității financiare ale moratoriilor privind datoriile, precum și ale schemelor de garanții publice și ale altor măsuri de natură fiscală adoptate pentru a proteja economia reală ca răspuns la pandemia de COVID-19, (iv) rezultatele exercițiului macroprudențial de testare la stres a solvabilității sectorului bancar T1/2021 – T4/2023 și (v) impactul pachetului de reglementare CRR Quick fix asupra sectorului bancar românesc.

A fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/1/2022 privind amortizorul anticiclic de capital. Întrucât se confirmă tendința de accelerare a activității de creditare, iar fenomenul de tensionare a echilibrelor macroeconomice continuă, se recomandă ca Banca Națională a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022 și să continue monitorizarea evoluției situației economice și a creditării, pe fondul unui context global incert.

De asemenea, membrii Consiliului general au decis nerecunoașterea prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale ale Olandei și Lituaniei, având în vedere expunerile eligibile nesemnificative ale sectorului bancar românesc față de aceste state.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.