Ședința CNSM din 11 septembrie 2019

2019-sep-12 | Întruniri

Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 11 septembrie 2019, pentru a patra oară în acest an. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum: (i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, (ii) modul de implementare a amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică în cursul anului 2020 și (iii) analiza periodică referitoare la implementarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic. Tot cu această ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate următoarele măsuri de politică macroprudențială:

  1. Recomandarea CNSM nr. R/3/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România Având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de alertă, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să păstrexe rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial. Totodată, continuarea tensionării echilibrelor macroeconomice ar putea reclama în viitor majorarea ratei amortizorului anticiclic de capital.
  2. Recomandarea CNSM nr. R/4/2019 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România – În conformitate cu prevederile legale naționale și utilizând metodologia armonizată cu Ghidul Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII), se recomandă Băncii Naționale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituții de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2018. Nivelul amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicat pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2019, conform reglementărilor europene și naționale aplicabile.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.