Lista actualizată a băncilor sistemice și amortizorul pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil în anul 2023

Instituțiile de credit incluse pe lista băncilor sistemice, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2023 Scorul obținut în urma evaluării efectuate pe baza informațiilor aferente datei de referință 31 decembrie 2021 (puncte de bază) conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE* Nivel de aplicare al amortizorului O-SII începând cu 1 ianuarie 2023** Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2023 (% din valoarea totală a expunerii la risc)***
Banca Transilvania S.A. 1616 consolidat 2%
UniCredit Bank S.A. 1290 consolidat 1,5%
Banca Comercială Română S.A. 1253 consolidat 1,5%
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1165 consolidat 1,5%
Raiffeisen Bank S.A. 907 consolidat 1%
OTP Bank Romania S.A. 458 consolidat 0,5%
CEC Bank S.A. 433 individual 0,5%
Alpha Bank România S.A. 351 individual 0,5%
EXIMBANK S.A. 289 Consolidat până la data finalizării fuziunii prin absorbție a Băncii Românești
Individual după finalizarea fuziunii prin absorbție a Băncii Românești
0,5%
*http://www.bnr.ro/Metodologia-de-identificare-a-institutiilor-de-credit-avand-caracter-sistemic-15313.aspx.
**Amortizorul O-SII se aplică la cel mai înalt nivel de consolidare. În cazul instituţiilor de credit din România, identificate ca având un caracter sistemic, amortizorul O-SII se aplică după cum urmează: (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care raportează situații consolidate, întocmite în scop prudențial.
***În cazul filialelor din România ale instituțiilor din UE, la stabilirea nivelului amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică s-a avut în vedere nivelul amortizorului pentru instituții de importanță sistemică globală (amortizorul G-SII) sau al amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil băncilor-mamă, în conformitate cu prevederile art. 232 alin. (2) din Regulamentul CNSM nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, care stipulează următoarele: (2) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip G-SII, fie a unei instituții de tip O-SII care este fie o instituție, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituție-mamă din UE și face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorul O-SII pe care o recomandă și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depășește valoarea mai mică dintre următoarele: a) suma între valoarea cea mai mare dintre rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabilă grupului la nivel consolidat și 1 la sută din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și b) 3 la sută din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau rata a cărei aplicare pentru grup la nivel consolidat a fost recomandată de Comitet, potrivit art. 231 alin. (1) din prezentul regulament și autorizată de Comisie, în conformitate cu art. 231 alin. (4) din prezentul regulament.
Astfel, în anul 2023, băncile mamă care dețin filiale în România trebuie să îndeplinească următoarele cerințe suplimentare de capital: UniCredit SpA (Italia): amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Erste Group Bank (Austria): amortizor O-SII de 1%; Societe Generale Group (Franța) – amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Raiffeisen Bank International AG (Austria): amortizor O-SII de 1%; Alpha Bank (Grecia): amortizor O-SII de 1%; OTP Bank Nyrt. (Ungaria) – amortizor O-SII de 1% în anul 2023. Sursa informaţiilor: datele publicate pe website-ul Comitetului European pentru Riscul Sistemic (CERS).