Rapoarte

 • Raport Anual 2019
  Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.

Ediția Raportului este structurată în patru capitole:

 1. Activitatea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială în anul 2019
 2. Imagine de ansamblu asupra principalelor riscuri și vulnerabilități la adresa stabilității financiare
 3. Măsuri implementate pentru îndeplinirea obiectivelor macroprudențiale naționale
 4. Implementarea politicii macroprudențiale

 • Raport Anual 2018
  Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.
 • Raport Anual 2017
  Obiectivul principal al Raportului este de a informa asupra măsurilor macroprudențiale adoptate de CNSM în scopul menținerii stabilității sistemului financiar național.