Modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM 2017 – 2018

Recomandarea CNSM Destinatar Modul de implementare a recomandării
Recomandarea CNSM nr. 1/14.06.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

Recomandarea CNSM nr. 2/14.06.2017 referitoare la țările terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Deciziei CNSM nr. D/8/2018 referitoare la identificarea țărilor terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, prin care se menționează faptul că, pentru anul 2018, nu sunt identificate țări terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.

Recomandarea CNSM nr. 3/14.06.2017 privind îmbunătățirea informațiilor statistice necesare analizelor privind piața imobiliară BNR, ASF

BNR și ASF au implementat recomandarea CNSM prin elaborarea și derularea unui chestionar privind piețele imobiliare și comerciale din România, care a fost transmis către: 1) instituțiile de credit din România care dețin un rol important pentru sectorul imobiliar; 2) companii nefinanciare care participă în mod direct sau indirect la activitatea pieței imobiliare din România (77 de companii); (3) societățile de asigurare, fondurile de pensii și de investiții.

Rezultatele chestionarului au fost publicate în ediția din iunie 2018 a Raportului asupra stabilității financiare, publicat pe website-ul BNR: RSF 2018

Recomandarea CNSM nr. 4/09.10.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

Recomandarea CNSM nr. 5/09.10.2017 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 12/2017 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate de Banca Națională a României ca fiind alte instituții de importanță sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 20.12.2017.

Recomandarea CNSM nr. 6/09.10.2017 referitoare la crearea unui grup de lucru privind sănătatea financiară a firmelor Guvern, BNR

A fost înființat Grupul de lucru privind sănătatea financiară a companiilor, compus din reprezentanți ai Guvernului (prin MFP) și ai BNR, cu participarea ASF, în calitate de observator. A fost stabilit un Plan de lucru al grupului inter-instituțional în cadrul CNSM, analizele elaborate fiind discutate în cadrul întrunirilor CNSM din datele de 26 februarie 2018 și 21 mai 2018.

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Recomandării CNSM nr. R/2/2018 referitoare la implementarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor, adresată Guvernului.

Recomandarea CNSM nr. 7/09.10.2017 referitoare la crearea unui grup de lucru privind îndatorarea excesivă a populației Guvern, BNR

A fost înființat Grupul de lucru privind îndatorarea excesivă a populației, format din reprezentanți ai Guvernului (prin MFP) și ai BNR, cu participarea ASF în calitate de observator. A fost stabilit un Plan de lucru al grupului inter-instituțional în cadrul CNSM, analizele elaborate fiind discutate în cadrul întrunirilor CNSM din datele de 18 decembrie 2017, 26 februarie 2018 și 21 mai 2018.

Recomandarea a fost implementată prin: (i) emiterea Recomandării CNSM nr. R/1/2018 referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă”, adresată Guvernului; (ii) emiterea Regulamentului BNR nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 09.11.2018).

Recomandarea CNSM nr. 8/18.12.2017 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

Recomandarea CNSM nr. 9/18.12.2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR

Recomandarea CNSM a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr. 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2018).

Recomandarea CNSM nr. 10/18.12.2017 privind impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală BNR

Recomandarea a fost implementată pentru anul 2018. BNR a reevaluat impactul planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit asupra fluxului de credite către economia reală pe baza raportărilor având ca dată de referință 31 decembrie 2017, care cuprind estimările instituțiilor de credit pentru orizontul iunie 2018 – decembrie 2020. Rezultatele analizei efectuate de BNR din perspectiva politicii macroprudențiale au fost prezentate, pentru informare, în ședința Consiliului general al CNSM din data de 17 decembrie 2018.

Recomandarea CNSM nr. R/1/2018 referitoare la recalibrarea programului „Prima Casă” Guvern

Recomandarea se poate considera finalizată, în conformitate cu strategia Programului “Prima casă” aprobată la sfârșitul anului 2016, după doi ani de la aprobarea strategiei (2019) MFP urmând să efectueze o analiză a Programului, care va urmări țintirea mai bună a programului „Prima casă” din punct de vedere social.

Recomandarea CNSM nr. R/2/2018 referitoare la implementarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor Guvern

A fost elaborat Memorandumul cu tema ”Măsuri/propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare în scopul reducerii fenomenului de decapitalizate a societăților”, aprobat în ședința Guvernului din data de 4 octombrie 2018.

Recomandarea CNSM nr. R/3/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială BNR, ASF

BNR realizează analize periodice privind riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul sistemului financiar și al economiei reale, precum și oportunitatea implementării instrumentelor macroprudențiale. Până în prezent, BNR a implementat următoarele instrumente macroprudențiale: amortizorul de conservare a capitalului; amortizorul anticiclic de capital (CCB); amortizorul pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII); amortizorul de risc sistemic (SRB); cerințe privind raportul împrumuturi/garanții (LTV); cerințe privind raportul serviciul datoriei/venituri (DSTI).

ASF realizează analize periodice privind riscurile și vulnerabilitățile identificate la nivelul celor 3 piețe financiare nebancare supravegheate, precum și oportunitatea implementării instrumentelor macroprudențiale existente. Până în prezent, au fost implementate următoarele măsuri macroprudențiale:

(i) la nivelul societăților de servicii de investiții financiare (SSIF): amortizorul de conservare a capitalului (implementat în 4 rate anuale egale de 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc, în perioada 1 ianuarie 2016 – 1 ianuarie 2019);
(ii) în cazul societăților de asigurare: indicele de lichiditate al societăților de asigurare; planul de redresare;
(iii) în cazul pieței pensiilor private: restricții privind expunerile semnificative;
(iv) în cazul administratorilor fondurilor de pensii private: limitarea expunerii față de un emitent la 5% din activul net; expunerea față de un grup de emitenți și persoanele afiliate acestora nu poate depăși 10% din activele fondului de pensii private;
(v) pentru toate entitățile supravegheate ASF aplică cerințe privind siguranța sistemelor IT.

Recomandarea CNSM nr. R/5/2018 privind amortizorul anticiclic de capital în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.12/24.12.2015 privind amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 980 din 30.12.2015).

Recomandarea CNSM nr. R/6/2018 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.9/2018 privind amortizorul aferent instituțiilor de credit autorizate în România și identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII) publicat pe website-ul BNR.

Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România BNR

Recomandarea a fost implementată prin emiterea Ordinului BNR nr.8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1031 din 5 dec. 2018).