Anexele Recomandărilor

ANEXĂ - Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială

Anexă la Recomandarea CNSM nr. R/4/2018 privind implementarea instrumentelor macroprudenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul de ansamblu privind strategia politicii macroprudențiale a Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială

Obiective intermediare Instrumente macroprudențiale Autoritatea responsabilă pentru implementarea instrumentelor macroprudențiale la nivelul instituțiilor financiare

A. Reducerea şi prevenirea creşterii excesive a creditării şi a îndatorării

Amortizor anticiclic de capital (CCB)

BNR, ASF

Cerinţe de capital la nivel sectorial (inclusiv în cadrul sistemului financiar)

BNR

Efectul de levier macroprudenţial

BNR, ASF

Cerinţe privind raportul împrumuturi/garanţii

BNR

Cerinţe privind raportul împrumuturi/venituri şi raportul datorii (serviciul datoriei)/venituri

BNR

Amortizorul de conservare a capitalului

ASF

B. Reducerea şi prevenirea necorelării excesive a scadenţelor şi a lipsei de lichiditate pe piaţă Ajustare macroprudenţială a indicatorului de lichiditate (de exemplu, rata de acoperire cu lichiditate)

BNR, ASF

Restricţii macroprudenţiale privind sursele de finanţare (de exemplu, indicatorul de finanţare netă stabilă)

BNR

Limita macroprudenţială neponderată aplicată finanţării mai puţin stabile (de exemplu, raportul împrumuturi/depozite)

BNR

Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare

BNR

C. Limitarea concentrării expunerilor directe şi indirecte Restricţii privind expunerile semnificative

BNR, ASF

Cerinţa privind compensarea prin contrapărți centrale

BNR

D. Limitarea impactului sistemic al stimulentelor nealiniate în vederea reducerii hazardului moral Cerinţe suplimentare de capital aferente instituţiilor financiare de importanţă sistemică

BNR, ASF

E. Consolidarea rezilienţei infrastructurilor financiare Cerinţe privind marjele şi factorii de ajustare pentru compensarea prin contrapărți centrale

BNR, ASF

Raportare sporită

BNR, ASF

Amortizorul de risc sistemic structural

BNR, ASF

F. Creșterea sustenabilă a intermedierii financiare Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului bancar implicat direct în activitatea de creditare

BNR

O mai mare diseminare a datelor statistice

BNR

Aducerea în portofoliul băncilor autohtone a creditelor de calitate superioară externalizate și a celor acordate de băncile nerezidente în mod direct companiilor nefinanciare românești

BNR

G. Creșterea incluziunii financiare Furnizarea de servicii de plată la prețuri adecvate atât condițiilor de piață din România cât și nevoilor consumatorilor care nu beneficiază de servicii financiare

BNR

O mai mare diseminare a informațiilor

BNR

H. Protejarea sistemului de asigurări de consecințele insolvenței unor asigurători Planurile de redresare

ASF

Mecanismul de rezoluție

ASF

Fondurile de garantare

ASF

I. Reducerea impactului negativ al riscurilor operaționale generate de utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor Plan de acțiune privind modalitatea de remediere a vulnerabilităților identificate pe parcursul derulării activității de audit IT

ASF