Lista actualizată a băncilor sistemice și amortizorul pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil în anul 2022

Instituția de credit Scorul obținut în etapa calculării indicatorilor obligatorii, conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE (puncte de bază)* Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2022 (% din valoarea totală a expunerii la risc)** Nivelul la care se aplică amortizorul de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII)***
Banca Transilvania S.A. 1666 2% consolidat
Banca Comercială Română S.A. 1262 1,5% consolidat
UniCredit Bank S.A. 1218 1,5% consolidat
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1187 1,5% consolidat
Raiffeisen Bank S.A. 997 1% consolidat
CEC Bank S.A. 408 0,5% individual
Alpha Bank România S.A. 383 0,5% individual
OTP Bank Romania S.A. 373 0,5% consolidat
Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. 287 0,5% consolidat
*http://www.bnr.ro/Metodologia-de-identificare-a-institutiilor-de-credit-avand-caracter-sistemic-15313.aspx.
**În conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) din Regulamentul CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, actualizat prin Regulamentul CNSM nr. 1 din 18.12.2020, în baza criteriilor de identificare a instituțiilor de tip O-SII, CNSM poate recomanda autorităților naționale de supraveghere financiară sectorială să impună instituțiilor de tip O-SII menținerea unui amortizor cu un nivel mai mic sau egal cu 3% din valoarea totală a expunerii la risc. Totodată, conform prevederilor art. 232 alin.(2) din același regulament, în cazul în care o bancă identificată ca având un caracter sistemic este o filială a unei/unui instituții/grup de tip G-SII/O-SII din UE care face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorului O-SII care poate fi implementată în țara gazdă (România) și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu poate depăși valoarea mai mică dintre următoarele: a) suma între valoarea cea mai mare dintre rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabilă grupului la nivel consolidat și 1% din valoarea totală a expunerii la risc; și b) 3% din valoarea totală a expunerii la risc sau rata a cărei aplicare pentru grup la nivel consolidat a fost recomandată de CNSM potrivit art. 231 alin.(1) din regulament și autorizată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 231 alin.(4) din regulament.
***Amortizorul O-SII se aplică la cel mai înalt nivel de consolidare. În cazul instituţiilor de credit din România, identificate ca având un caracter sistemic, amortizorul O-SII se aplică după cum urmează: (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care raportează situații consolidate, întocmite în scop prudențial.