Lista actualizată a băncilor sistemice și amortizorul pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil în anul 2024

Instituțiile de credit incluse pe lista băncilor sistemice, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2024 Scorul/ponderea obținut/ă conform evaluării efectuate pentru data de referință 31 decembrie 2022 (puncte de bază) conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE* Nivel de aplicare al amortizorului O-SII începând cu 1 ianuarie 2024** Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2024 (% din valoarea totală a expunerii la risc)***
A. Identificate în prima etapă de evaluare, respectiv instituțiile ce au obținut un scor superior limitei minime de 275 puncte de bază la calculul indicatorilor obligatorii recomandați de ABE  
Banca Transilvania S.A. 1681 p.b. Consolidat 2%
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1297 p.b. Consolidat 1,5%
Banca Comerciala Română S.A. 1250 p.b. Consolidat 1,5%
UniCredit Bank S.A. 1237 p.b. Consolidat 1,5%
Raiffeisen Bank S.A. 834 p.b. Consolidat 1%
CEC Bank S.A. 516 p.b. Individual 1%
OTP Bank Romania S.A. 492 p.b. Consolidat 0,5%
Alpha Bank Romania S.A. 343 p.b. Individual 0,5%
B. Identificate în a doua etapă de evaluare, reprezentată de calcularea indicatorilor suplimentari – pragul de la care instituțiile sunt desemnate ca fiind sistemice este de 2,75%  
EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.

 

 

Criteriul A – Aportul instituţiei de credit la finanţarea economiei reale, calculat prin volumul creditelor acordate companiilor nefinanciare şi gradul de substituţie al activităţii de creditare a companiilor nefinanciare: banca este sistemică aferent celor 4 trimestre de analiză : trim.IV 2022 (5,81%), trim.III 2022 (5,04%), trim.I 2023 (4,37%) și trim II 2023 (5,22%).

 

Criteriul B – Aportul instituţiei de credit la intermedierea financiară, calculat prin volumul depozitelor atrase de la populaţie şi de la companii nefinanciare: banca este sistemică aferent trim. I 2023 (2,96%) și trim. II 2023 (2,88%).

 

Criteriul C – Prezenţa instituţiei de credit pe piaţa interbancară şi cuantificarea efectului de contagiune: banca este sistemică pt 3 trimestre de analiză, începând cu trim. IV 2022

 

Criteriul D – Determinarea instituţiilor de importanţă sistemică din cadrul sistemului de plăţi ReGIS:  banca este sistemică pentru trim. II 2023 (3,60%)

Individual 0,5%

* http://www.bnr.ro/Metodologia-de-identificare-a-institutiilor-de-credit-avand-caracter-sistemic-15313.aspx.

**Amortizorul O-SII se aplică la cel mai înalt nivel de consolidare. În cazul instituţiilor de credit din România, identificate ca având un caracter sistemic, amortizorul O-SII se aplică după cum urmează: (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care raportează situații consolidate, întocmite în scop prudențial.

***În cazul filialelor din România ale instituțiilor din UE, la stabilirea nivelului amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică s-a avut în vedere nivelul amortizorului pentru instituții de importanță sistemică globală (amortizorul G-SII) sau al amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil băncilor-mamă, în conformitate cu prevederile art. 232 alin. (2) din Regulamentul CNSM nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, care stipulează următoarele: (2) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip G-SII, fie a unei instituții de tip O-SII care este fie o instituție, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituție-mamă din UE și face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorul O-SII pe care o recomandă și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depășește valoarea mai mică dintre următoarele: a) suma între valoarea cea mai mare dintre rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabilă grupului la nivel consolidat și 1 la sută din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și b) 3 la sută din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau rata a cărei aplicare pentru grup la nivel consolidat a fost recomandată de Comitet, potrivit art. 231 alin. (1) din prezentul regulament și autorizată de Comisie, în conformitate cu art. 231 alin. (4) din prezentul regulament.

Astfel, în anul 2024, băncile mamă care dețin filiale în România trebuie să îndeplinească următoarele cerințe suplimentare de capital: UniCredit SpA (Italia): amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Erste Group Bank (Austria): amortizor O-SII de 1,5%; Societe Generale Group (Franța) – amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Raiffeisen Bank International AG (Austria): amortizor O-SII de 1,5%; Alpha Bank (Grecia): amortizor O-SII de 1%; OTP Bank Nyrt. (Ungaria) – amortizor O-SII de 2% în anul 2024. Sursa informaţiilor: datele publicate pe website-ul Comitetului European pentru Riscul Sistemic (CERS).