Lista actualizată a băncilor sistemice și amortizorul pentru alte instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil în anul 2021

Instituția de credit Scorul obținut în etapa calculării indicatorilor obligatorii, conform metodologiei armonizate cu Ghidul ABE (puncte de bază)* Cerința privind menținerea amortizorului de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2021 (% din valoarea totală a expunerii la risc)** Nivelul la care se aplică amortizorul de capital pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII)***
UniCredit Bank S.A. 1672 1% consolidat
Banca Transilvania S.A. 1586 2% consolidat
Banca Comercială Română S.A. 1251 2% consolidat
BRD – Groupe Societe Generale S.A. 1087 1% consolidat
Raiffeisen Bank S.A. 757 2% consolidat
Alpha Bank România S.A. 569 1% individual
OTP Bank Romania S.A. 411 1% consolidat
CEC Bank S.A. 325 2% individual
*http://www.bnr.ro/Metodologia-de-identificare-a-institutiilor-de-credit-avand-caracter-sistemic-15313.aspx.
**În cazul filialelor din România ale instituțiilor din UE, la stabilirea nivelului amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică s-a avut în vedere nivelul amortizorului pentru instituții de importanță sistemică globală (amortizorul G-SII) sau al amortizorului pentru alte instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) aplicabil băncilor-mamă, în conformitate cu prevederile art.23 alin.(3) din Regulamentul CNSM nr.2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, care stipulează următoarele: “(3) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip G-SII, fie a unei instituții de tip O-SII care este o instituție-mamă din UE și face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorul O-SII pe care o recomandă și care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depășește valoarea mai mare dintre următoarele: a) 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și b) rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabil grupului la nivel consolidat”. Astfel, în anul 2021, băncile mamă care dețin filiale în România trebuie să îndeplinească următoarele cerințe suplimentare de capital: UniCredit SpA (Italia): amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Erste Group Bank (Austria): amortizor O-SII de 2%; Societe Generale Group (Franța) – amortizor G-SII de 1%, amortizor O-SII de 1% (conform prevederilor CRD IV/V, aceste cerinţe de capital nu se cumulează, fiind aplicabilă cea mai mare dintre acestea); Raiffeisen Bank International AG (Austria): amortizor O-SII de 2%; Alpha Bank (Grecia): amortizor O-SII de 0,75%; OTP Bank Nyrt. (Ungaria) – amortizor O-SII de 2% în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 şi de 0% începând cu 1 iulie 2020, precum şi pe parcursul anului 2021. Sursa informaţiilor: datele publicate pe website-ul Comitetului European pentru Riscul Sistemic (CERS).
***Amortizorul O-SII se aplică (i) la nivel individual în cazul instituțiilor de credit care nu fac parte dintr-un grup bancar, (ii) la nivel consolidat în cazul instituțiilor de credit care raportează situații consolidate, întocmite în scop prudențial.