Reciprocitatea măsurilor macroprudențiale

Finlanda

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, autoritățile din Finlanda au implemetat o masură macroprudențială constând în stabilirea unui prag minim de 15 la sută pentru ponderea de risc medie aplicată expunerilor din credite ipotecare garantate cu ipoteci rezidențiale localizate în Finlanda de către instituțiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru riscul de credit. Prin Recomandarea CERS/2018/1, publicată în data de 3 februarie 2018, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) a recomandat autorităților relevante din statele membre ale UE aplicarea prin reciprocitate a măsurii finlandeze.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a decis să nu recunoască măsura macroprudențială adoptată de Finlanda, având în vedere că nicio instituție de credit din România nu înregistrează expuneri în Finlanda de tipul creditelor ipotecare garantate cu ipoteci rezidențiale. Acest tip de expuneri vor fi monitorizate periodic, urmând ca Banca Naţională a României să propună măsurile care se impun dacă aceste expuneri devin semnificative.

Belgia

În data de 21 septembrie 2018, CERS a publicat Recomandarea CERS/2018/5 prin care se recomandă autorităților relevante din statele membre recunoașterea măsurii macroprudențiale adoptate de Belgia în 2018. Măsura constă într-o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, aplicată în conformitate cu art. 458 alin. (2) lit. (d) pct (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Belgia, care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat. Majorarea este compusă din (i) o creștere fixă a ponderii de risc cu 5 puncte procentuale; și (ii) o creștere proporțională a ponderii de risc cu 33 la sută din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicate portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. Măsura este complementată de un prag de materialitate specific instituției în valoare de 2 miliarde de euro.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a decis să nu recunoască măsura macroprudențială adoptată de Belgia, având în vedere că expunerile eligibile ale sectorului bancar românesc față de Belgia sunt nesemnificative. Acest tip de expuneri vor fi monitorizate periodic, urmând ca Banca Naţională a României să propună măsurile care se impun dacă aceste expuneri devin semnificative.