Măsurile recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 în intervalul 2017-2024

În vederea asigurării unor condiții concurențiale echitabile (level playing field) și pentru a evita arbitrajul de reglementare  în cadrul pieței unice, Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) recomandă autorităților macroprudențiale naționale recunoașterea măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre în baza Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri. Potrivit principiului reciprocității prin recunoaștere voluntară prevăzut de cadrul european de reglementare, CNSM poate recunoaște măsurile adoptate de alte state membre, ceea ce echivalează cu aplicarea acelor măsuri sau a unor măsuri similare de către instituțiile de credit din România care furnizează servicii financiare în statul membru respectiv în mod direct sau prin intermediul unor sucursale.

 

Tabelul de mai jos prezintă succinct măsurile active recomandate pentru reciprocitate în Recomandarea CERS/2015/02 cu amendamentele ulterioare, precum și decizia adoptată de CNSM cu privire la oportunitatea recunoașterii acestora prin reciprocitate voluntară.

Țară Măsura Prag de materialitate Perioada de valabilitate Decizia CNSM[1]
Portugalia O rată a amortizorului de risc sistemic sectorial de 4 la sută pentru toate expunerile de tip retail cărora li se aplică abordarea bazată pe modele interne de rating, față de persoane fizice și garantate cu bunuri imobile locative pentru care garanția este situată în Portugalia. 1 miliard EUR, la nivel de instituție de credit Începând cu 01.10.2024 În ședința din data de 18 iunie 2024, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Portugalia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Belgia

 

 

 

 

O rată a amortizorului de risc sistemic de 6 la sută pentru toate expunerile IRB de tip retail față de persoane fizice garantate cu bunuri imobile locative pentru care garanția este situată în Belgia. 2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit 01.04.2024

prezent

 

 

În ședința din data de 14 decembrie 2023, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Belgia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Suedia (i) un nivel minim de 35 la sută specific instituției de credit (care utilizează abordarea IRB) pentru media ponderată în funcție de expuneri a ponderilor de risc aplicate portofoliului de anumite expuneri de tip corporate garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale situate în Suedia, precum și

(ii) un nivel minim de 25 la sută specific instituției de credit (care utilizează abordarea IRB) pentru media ponderată în funcție de expuneri a ponderilor de risc aplicate portofoliului de anumite expuneri de tip corporate garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative situate în Suedia.

5 miliarde SEK, la nivel de instituție de credit 30.09.2023

prezent

În ședința din data de 19 octombrie 2023, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurilor adoptate de Suedia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Norvegia (i) Implementarea unei rate a amortizorului de risc sistemic de 4,5 la sută pentru toate expunerile de pe teritoriul Norvegiei, în ceea ce privește toate instituțiile de credit autorizate în Norvegia;

 

(ii) Aplicarea unui nivel minim al ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) de 20 la sută pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative de pe teritoriul Norvegiei, în ceea ce privește instituțiile de credit autorizate în Norvegia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat;

 

(iii) Aplicarea unui nivel minim al ponderilor de risc medii (ponderate în funcție de expuneri) de 35 la sută pentru expunerile garantate cu bunuri imobile comerciale de pe teritoriul Norvegiei, în ceea ce privește instituțiile de credit autorizate în Norvegia care utilizează abordarea IRB pentru calcularea cerințelor de capital reglementat.

(i)  5 miliarde NOK, la nivel de instituție de credit

 

(ii)32,3 miliarde NOK

 

(iii)7,6 miliarde NOK

06.03.2023 –

prezent

În ședința din data de 20 iunie 2023, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurilor adoptate de Norvegia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Germania Impunerea unui amortizor pentru risc sistemic (SyRB) de 2 la sută aplicat tuturor expunerilor față de persoanele fizice și juridice care au drept garanție un imobil rezidențial situat în Germania. 10 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit 01.04.2022

 

prezent

În ședința din data de 20 octombrie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Germania, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Belgia Impunerea unui amortizor pentru risc sistemic sectorial (SSyRB) de 9 la sută tuturor instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe ratinguri interne (IRB), aplicabil expunerilor imobiliare de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. 2 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit 01.05.2022

prezent

În ședința din data de 28 iunie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Belgia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Lituania Introducerea unui amortizor pentru riscul sistemic sectorial (SyRB) de 2 la sută aplicat tuturor expunerilor de tip retail garantate cu bunuri imobile locative. 50 milioane EUR (pragul de semnificație este stabilit pentru valoarea expunerilor provenite din credite acordate debitorilor din Lituania) 01.06.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Lituania, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Olanda Aplicarea unei limite inferioare a ponderii de risc medii de 12 la sută expunerilor față de persoane fizice garantate cu bunuri imobiliare locative situate în Țările de Jos pentru partea din împrumut care nu depășește  55 la sută din valoarea de piață a bunului adus garanție și de 45 la sută pentru partea rămasă din împrumut. 5 miliarde EUR, la nivel de instituție de credit 01.01.2022 –

prezent

În ședința din data de 31 martie 2022, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de  Olanda, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Luxemburg Limite obligatorii pentru creditele ipotecare noi, acordate în scopul achiziționării unor imobile rezidențiale situate în Luxemburg, cu limitarea raportului între valoarea creditului imobiliar și garanții (LTV) diferențiat astfel:

 

(i) o limită a LTV de 100 la sută pentru cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată o locuință;

 

(ii) o limită a LTV de 90 la sută pentru debitorii care nu se încadrează în categoria expusă anterior, dar locuința pe care o vor achiziționa devine domiciliu;

 

(iii) o limită a LTV de 80 la sută pentru alte credite ipotecare (inclusiv segmentul buy-to-let).

•350 milioane EUR (1 la sută din totalul pieței imobiliare luxemburgheze)

SAU

•35 milioane EUR (pragul de semnificație specific instituției pentru totalul împrumuturilor ipotecare transfrontaliere acordate Luxemburgului).

01.01.2021 –

prezent

În ședința din data de 3 iunie 2021, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurilor adoptate de Luxemburg, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.
Franța Restrângerea la 5 la sută din capitalul eligibil a limitei pentru expuneri mari în cazul expunerilor față de societăți nefinanciare mari, foarte îndatorate, cu sediul social în Franța. Măsura se aplică instituțiilor globale de importanță sistemică (G-SII) și altor instituții de importanță sistemică (O- SII), la cel mai înalt nivel de consolidare a perimetrului prudențial. • 2 miliarde EUR pentru expunerile inițiale totale ale G-SII și O-SII autorizate la nivel național în sectorul societăților nefinanciare franceze

 

SAU

 

• 300 milioane EUR aplicabil G-SII și O-SII, pentru expunerile ce îndeplinesc anumite condiții

 

SAU

 

• un prag de 5 la sută din capitalul eligibil al G-SII sau O-SII la cel mai înalt nivel de consolidare pentru expunerile identificate la punctul anterior

05.12.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Franța, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragurile de materialitate propuse.
Suedia O limită inferioară de 25 la sută a ponderii de risc medii aplicate expunerilor de tip retail față de debitori rezidenți în Suedia, garantate cu bunuri imobile locative. 5 miliarde SEK, la nivel de instituție de credit 15.01.2019

prezent

În ședința din data de 6 iunie 2019, CNSM a decis să nu acorde reciprocitate voluntară măsurii adoptate de Suedia, având in vedere expunerile eligibile nesemnificative, situate sub pragul de materialitate propus.

[1] Expunerile relevante pentru măsurile în cauză vor fi monitorizate periodic, urmând ca BNR să propună acțiunile care se impun dacă expunerile devin semnificative.