Aprobarea conformării CNSM cu prevederile Ghidului ABE privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UE – EBA/GL/2020/13

În şedinţa din data de 30 martie 2021, organizată în procedură scrisă, Consiliul general al CNSM a aprobat preluarea Ghidului Autorității Bancare Europene privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic în conformitate cu articolul 133 alineatul (5) litera (f) din Directiva 2013/36/UEEBA/GL/2020/13, în sensul utilizării acestuia pentru stabilirea şi reevaluarea periodică, la nivel naţional, a amortizorului pentru risc sistemic, ca instrument macroprudenţial potrivit art. 25 – 34 din Regulamentul CNSM nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente, cu modificările și completările ulterioare.

Ghidul EBA/GL/2020/13 conține orientări emise în temeiul art.16 din Regulamentul (UE) nr.1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) cu privire la specificarea criteriilor de identificare a subseturilor de expuneri sectoriale cărora autoritățile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic și de evaluare a relevanței sistemice a riscurilor, alături de o serie de principii referitoare la interacțiunea SyRB sectorial cu alte măsuri macroprudențiale și reciprocitate.